През 2020 г. линията на бедност в област Силистра е била 434,17 лева средно месечно на човек от домакинството, съобщиха от Териториалното статистическо бюро – Север, отдел “Статистически изследвания – Силистра”. При този размер на линията под прага на бедност са били 29,1% от населението на областта.

В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност в Силистренско нараства с 4,4%, а относителният дял на бедното население се увеличава с 4,2%. През 2020 г. в областта относителният дял на бедност за жените е 25,4 на сто и е по-нисък от относителния дял на мъжете, живеещи в риск от бедност в областта със 7,6%. Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността, се казва в съобщението. Данните за 2020 г. показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключват останалите трансфери /обезщетения, социални и семейни помощи и добавки/, равнището на бедност в област Силистра се повишава от 29,1 до 36,7%. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност в областта нараства до 43,8%.