В условията на COVID, но с вяра за промяна и изцеление, малко преди Възкресение отец Росен Ангелов – свещеник от Доростолската епархия, стартира молитвени богослужения в параклиса „Свети Йоан Рилски – Чудотворец“ на силистренската болница.

По график всеки ден от 12,00 ч. ще се провеждат молитвени богослужения, водени от свещеника, който е получил за тази дейност разрешение и от епархията и от ръководството на болницата.

В понеделник се проведе първото такова богослужение, като идеята на отеца засега е, при спазване на противоепидемичните мерки да се възобновят молитвите и богослуженията за всички, които биха желали да посещават параклиса в двора на болницата по график, обявен на вратата на параклиса. Там, чрез неговото водителство те могат да участват в богослужение – да получат молитва за изцеление и спасение, както и наставления и насърчение за израстване във вярата.

„Впоследствие, след като отпаднат строгите мерки и с разрешение на ръководството на болницата, възнамеряваме да продължим с молитвите за болни и да служим не само в параклиса, но и в болничните отделения на болницата“, споделя свещеника.

Отец Росен е от Шумен и е на служба в Доростолската митрополия около година и вярва в пастирската мисия на църквата – да се грижи за душите на хората. Затова смята, че мястото на свещеника е сред хората – да се моли за тях, да им проповядва и да им служи така, както го е правил Христос със своите ученици.