Екип на РИОСВ-Русе извърши незабавна извънредна проверка на площадката за отпадъци в с. Калипетрово след сигнала за горящи автомобили и гуми. Площадката се намира в Промишлена зона „Изток“ и се стопанисва от „Супер-лукс 84“ ЕООД. На нея се съхраняват и третират отпадъци от електрическо и електронно оборудване, излезли от употреба моторни превозни средстваq отпадъци от черни и цветни метали и др.

При проверката на терен е установено, че пожарът е възникнал в участъка, в който са се съхранявали автомобили за скрап. Не са изяснени причините за възникването му. Бил е потушен от служителите на РСПБЗН-Силистра, но все още е пропушвал на места. Данните от пункта за контрол на качеството на атмосферния въздух в Силистра не показват отклонения от нормите на следените замърсители. Посоката на вятъра през периода е била север-северозапад.

Съставен е констативен протокол и са дадени предписания да се представи информация, свързана с приемането и предаването на отпадъците, както и документи по изискванията на специализирана наредба. На представителя на фирмата е връчена покана за съставяне на акт за установяване на административно нарушение. Проверката във връзка с възникналия пожар продължава.