Вследствие на високите температури и сушата обстановката в област Силистра е силно пожароопасна, предупреждават от Районна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Силистра. Всяка употреба на огън на открито може да причини пожари и големи щети.

От началото на годината екипи на противопожарните звена са погасили 71 пожара в сухи треви и други 55 – основно в отпадъци, като благодарение на бързата им и професионална реакция не са допуснати материални загуби и са спасени големи площи земеделски култури, къщи и горски масиви.

Пожарите в суха растителност се разпространяват бързо, обхващат големи територии, а труднодостъпните и пресечени терени затрудняват придвижването на противопожарната техника и гасенето на огъня. При наличие на вятър фронтът на пожара бързо променя посоката и може да се разпростре върху големи площи. Това поставя в реален риск съседни земеделски ниви, къщи, стопански постройки, пчелини.

Затова силистренските пожарникари се обръщат с апел към гражданите: Не палете огън на открито! Не разчиствайте сухата растителност чрез изгаряне. Никога не палете огън при наличие на вятър – той може да разнесе искри и топли частици на големи разстояния. Затова не допускайте небрежно изхвърляне на неизгасени фасове и клечки, включително и от автомобилите, преминаващи през терени със суха растителност. Ако забележите признаци на пожар незабавно съобщете на тел. 112.