Утвърден е държавния план-прием в 8 клас за Силистренска област за предстоящата 2020-2021 учебна година, съобщиха от Регионалното управление по образование. Планирани са общо 34 паралелки за дневна форма на обучение. Този брой е равен на изпълнения прием през 2018 и 2019 г. Извън този брой е паралелката в Спортно училище „Дръстър“. Общият максимален брой места са 893 при 790 ученици в областта в 7 клас и очакване за около 30 ученици от други области.

Пълният списък на паралелките по професии и профили могат да бъдат видяни в сайта на РУО – Силистра, рубрика „Прием“ – „Текущи съобщения“. Прием в 8 клас ще осъществяват 18 училища – средни, обединени, профилирани и професионални. Всички училища са на едносменно обучение.

Шест паралелки са с интензивно изучаване на чужд език – в ЕГ „Пейо Яворов“, ПМГ „Св. Климент Охридски“ и СУ „Никола Вапцаров“ в Силистра. Останалите паралелки са с разширено изучаване или без интензивно и без разширено изучаване. Професионални са 20 от общо 34 паралелки, което е 58,8% от паралелките.

Нови за областта професии са „Полевъдство“ в ПГМСС „Никола Вапцаров“ с. Средище, „Електронна търговия“ в ПГСУАУ „Атанас Буров“, „Технологичен и микробиологичен контрол в ХВП“ в ПГПТ „Евлоги Георгиев“, „Пчеларство и бубарство“ в ПГСС Ситово.

За първи път се предлага половин паралелка дуална система на обучение в ПЗГ „Добруджа“, Силистра – специалност „Механизация на селското стопанство“.

Защитените от държавата специалности са четири в 2,5 паралелки: „Производство и преработка на мляко и млечни продукти“ – ПГСС Ситово, „Пчеларство и бубарство“ ПГСС Ситово и „Полевъдство“ в ПГМСС „Никола Вапцаров“ в Средище.

Специалностите с очакван недостиг от специалисти са две в 4 паралелки: „Автотранспортна техника“ – 3 паралелки и една паралелка „Технологичен и микробиологичен контрол в хранително-вкусови производства“.

Спрямо изпълнените паралелки миналата година са намалени от 3 на 2 паралелките в ЕГ „Пейо Яворов“ и от 2 на 1 в ПГПТ „Евлоги Георгиев“. Увеличен е приемът с 1 паралелка в ПГМСС „Никола Вапцаров“ с. Средище и в ПГМТ „Владимир Комаров“.

За прием в задочна форма на обучение са предвидени 5 паралелки със 141 места в 4 професионални гимназии в Силистра – ПГС „Пеньо Пенев“, ПГПТ „Евлоги Георгиев“, ПГМТ „Владимир Комаров“ и ПЗГ „Добруджа“.