Съдия Емил Николаев официално встъпи в длъжност „Административен ръководител – председател“ на Районния съд в Дулово, съобщи пресцентърът на Окръжния съд в Силистра. Досегашният председател на съда – съдия Николай Кънчев завърши втория си мандат като административен ръководител. Съдия Николаев е атестиран от Висшия съдебен съвет с най-висока комплексна оценка „Много добра“.

На 8 декември 2020 г. Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет с пълно единодушие подкрепи кандидатурата на съдия Николаев за председател на съда, оценявайки неговите професионални и етични качества, както и получената от колегите му подкрепа.

Съдия Емил Николаев подписа акт за встъпване в длъжност пред изпълняващият функцията председател на Окръжния съд в Силистра Людмил Хърватев. Съдия Хърватев отправи поздрав към Николаев и му пожела да успее да запази, и да надгражда постигнатите добри практики на Районен съд Дулово, за да продължи да има максимален достъп на хората до правосъдие в този съдебен район.

Съдия Емил Николаев е убеден, че съдилищата в малките градове са ресурсът на правораздавателната система за справяне с проблемите на натовареността, ресурс, който е нужен непрекъснато на хората, отдалечени от големите градове.

Като основни приоритети при управлението на Районен съд Дулово магистратът посочва ефективното използване на информационните технологии чрез обезпечаване на надеждна и практична електронна система за работа в съда, поддържане на екипност, непрекъснат диалог и взаимно уважение между съдиите и съдебните служители.

Съдия Николаев заяви, че ще работи за повишаване на качеството и бързината на правораздавателната дейност, както и на професионалната квалификация на съдиите и съдебните служители. Акцент в работата на новия административен ръководител ще бъде и подобряването на материално-битовите условия за работа, безопасността и достъпността на съдебната сграда.

Като постоянна цел съдия Емил Николаев посочва издигането на принципа за върховенство на закона и неговото еднакво и точно прилагане, откритостта и прозрачността в дейността на съда за повишаване на общественото доверие към него.

Съдия Емил Николаев има над 19 години юридически стаж в органите на съдебната власт. Кариерата му започва като младши прокурор в Районна прокуратура – Силистра, след което в периода 21.05.2003 г. – 01.03.2016 г. е прокурор в същата прокуратура, а от 01.03.2016 г. и към момента е съдия в Районен съд – Дулово.