Петнадесет кукерски дружини участваха в 15-тото издание на Националния фестивал на кукерите, проведен тази година онлайн. Традиционните организатори бяха община Силистра, кметството в с. Калипетрово и читалище “Пробуда – 1940” в селото.

Жури с председател етнологът д-р Йордан Касабов и членове кметът на Калипетрово Никола Узунов и читалищният библиотекар Ирена Владимирова след обсъждане на предоставените снимки и видеоматериали оценили участниците във фестивала.

Най-висока оценка получили кукерските дружини на символичните домакините от читалище “Пробуда-1940” и читалищата “Просвета-1907” в с. Професор Иширково и “Светлина-1904” в с. Варненци. След тях се наредили групите на читалищата “Олимпий Панов” в гр. Тараклия, Молдова, “Зора – 1930” в с. Челник, община Тунджа, “Христо Ботев-1942” в с. Белица, Тутраканско и “Светлина-1929” в с. Калчево, община Тунджа.

Съставите от кв. “Макак” в Шумен, с. Бозвелийско, Провадийско, с. Кайнарджа и с. Сребърна от Силистренско също били оценени по достойнство. Но оценките били намалени заради присъствието на жени в кукерските групи, което, според специалистите, е в противоречие с основната идея на кукерския обичай, отсъдило журито. Нарушавали се и природните закони – оплодителната сила, присъща на мъжете. В този си вид персонажите в повечето групи били характерни за маскарадните игри, а не за кукерския обичай, се посочва в протокола.

По този повод препоръката на д-р Касабов е категорично в кукерските групи да не участват жени, както още да се набляга на автентичността на костюмите, на кукерския танц. В кукерската обредност да се акцентира върху култа към върховния бог – Слънцето, на гоненето на злите сили с бой със саби, куки и звън на траки.

Традициите вече не са това, което бяха. Колкото и да се спазват писаните и неписани народни обичаи, поверия и ритуали, обществото се развива. Женската половина на човечеството вече все по-осезаемо се намесва в „мъжките“ дела и то все по-успешно.

В края на краищата, ако кукерските дружинки не могат да се сформират до необходимото количество, защо да не им помогнат дамите. И без това под кукерските маски не се вижда кой хлопа със звънците. Факт е, че във всички досегашни издания на фестивала в Калипетрово, ощетените групи в същите състави са участвали редовно и са печелили награди.

Що се отнася до „оплодителната сила“ на кукерите в онлайн надпреварата тя едва ли е успяла да подейства ефективно някому.