Завършен е проектът “Реконструкция и рехабилитация на улица “Симеон Велики” – гр. Силистра” и днес бе дадена заключителна пресконференция. Обектът бе открит от кмета на Силистра д-р Юлиян Найденов.
Проектът е изпълнен по ОП “Региони в растеж” /2014-2020 г./ и е на обща стойност 3 038 487 лв., като е започнат на 28 декември 2017 година.
Основните дейности са свързани с реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа, на тротоарните настилки, с обособяване на места за паркиране и зони за отдих, изграждане на велоалея, благоустрояване на зелените площи, въвеждане на енергоспестяващо осветление и осигуряване на достъпна среда за хора със затруднена мобилност.
Запазена е дървесната растителност по тротоарите на ул. “Симеон Велики” и са обособени нови зелени площи. Изградени са кътове за обществен отдих и са подменени елементи от градския дизайн.