Приключи ремонтът на сградата на общинската администрация в Силистра. Той бе по проекта “Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на общинска администрация – Силистра” на обща стойност 1 547 494 лева.

Главната цел бе да се въведат мерки за енергийна ефективност, опазване на околната среда, посредством намаляване на енергопотреблението и свързаното с него емисии от парникови газове, създаване на достъпност чрез осигуряване на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания. С въведените мерки за енергийна ефективност на проекта е постигнато намаляване на потреблението на енергия в сградата.

Проектът бе включен в Инвестиционната програма на община Силистра за периода 2014-2020 г. и неговата реализацията допринесе за постигане на целите й, убеден е екипът по проекта.