Горски служители от Регионалната дирекция по горите в Русе спряха дейността на обект за съхранение и преработка на дървесина в Тутракан, съобщиха от дирекцията.

Мярката е предприета след направена проверка по сигнал от екип на дирекцията, при която горските служители установили несъответствия във въведените данни в регистрите. При преглед на превозните билети, проверяващите установили, че има дублиране на изходящите и входящи билети, както и че някои от тях са вписани по няколко пъти. Не е осигурен и необходимия достъп до видеонаблюдение на обекта, чрез който да се извърши проверка на билетите. След извършена допълнителна справка в Регионалната дирекция по горите в Русе, горските служители установили, че фирмата е в ликвидация. Разпоредени са допълнителни проверки. Предстои да бъдат уведомени разследващите органи.