Първа копка за строителството на социални жилища ще бъде направена през следващата седмица в Силистра, съобщиха от общината.
Проектът на стойност над 1 327 000 лева е по ОП “Региони в растеж”.
Предвижда се строителство на сграда на пет нива с 16 жилища. Отоплението на сградата ще бъде с природен газ.

Събитието ще се проведе на 23.09.2020г. /сряда/ от 11.00ч., ул. ,,Хаджи Димитър” /до стоматологията/.

Новопостроената сграда трябва да осигури подходяща социална инфраструктура, включително съвременни жилища за настаняване на уязвими и необлагодетелствани групи от населението.