В община Силистра започва мониторинг на популацията на ларви и имаго на комари, въз основа на който ще започне своевременна обработка срещу насекомите. За постигане на максимален ефест е необходимо обработката да започне рано напролет, веднага след намирането на първите ларви, когато все още не се е развила растителността.

Направена е необходимата организация за обработките на всички установени биотопи. За третирането ще бъдат използвани биологични ларвициди, които са напълно безвредни за всички бозайници, птици и риби.