Започнаха обработките против комари за 2020 година в община Силистра. Това съобщиха от местната администрация.
На територията на града и населените места е направен мониторинг за популацията на ларви и имаго на насекомите.
Според резултатите от наблюдението започна ларвицидна обработка на биотопите им, с цел намаляване на популацията.
В началото на пролетта, преди развитие на листна маса на растителността и преди повишаване на температурата на водата, се предприемат мерки за саниране на терените, благоприятни за развитието на насекомите. Обработени са водни площи по поречието на Дунав и до язовира към Орехова гора.
Използват се биологични отрови, които са напълно безвредни за всички бозайници, птици и риби, коментира главният секретар на Общината Ростислав Павлов. Според него за предварителния контрол и т.нар. ларвицидна обработка в бюджета на Силистра за тази година са отделени 12 000 лева, а за същинското пръскане против комари са предвидени 36 000 лева. При голяма популация на насекомите държавата помага с още толкова, показва практиката през годините, като за община Силистра сумата е достигала общо до 100 000 лева.