Церемонията “Първа копка” за стартиране на строително-монтажните и ремонтни дейности на многофамилни жилищни сгради по Проект “Енергийна ефективност за чист въздух в гр. Силистра“ по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“ се проведе днес. Събитието се състоя пред жилищната сграда на адрес ул. „Христо Ботев“ № 6 /блок „Акация“/ в присъствието на кмета на община Силистра д-р Юлиян Найденов, ръководителя на проекта инж. Весела Тодорова, представителите на фирмите изпълнители и надзор, служители на администрацията и жители в квартала.

Договорът на безвъзмездната финансова помощ е сключен в края на 2018 г. Проектът по обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност трябва да приключи през 2021 г. и е на обща стойност 1 609 217,07 лв. С тези средства ще бъдат обновени многофамилните жилищни сгради по ул. „Симеон Велики“ с номера 6, 8, 15, на улица “Христо Ботев“ и на ул. “Добрич“ 35.

В проекта са предвидени да бъдат въведени мерки за енергийна ефективност, опазване на околната среда посредством намаляване на енергопотреблението и свързаните с него емисии от парникови газове, създаване на достъпност чрез осигуряване на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания.

При откриване на обекта д-р Юлиян Найденов пожела на всички успех в работния процес, благодари на екипите и подчерта, че проектът е част от Инвестиционната програма на община Силистра, с реализацията на който ще се осигури топлинен комфорт и по-добро качество на жизнена среда.