За времето на извънредното положение всички нормативно определени срокове, касаещи определяне на правото и получаването на парични обезщетения при безработица спират да текат, съобщиха от Бюрото по труда. Хората, желаещи да подадат документи за получаване на обезщетения при безработица, ще могат да се регистрират в Бюрото по труда и да подадат документи за получаване на обезщетения в ДБТ – срок до 14 дни след отмяната на извънредното положение, като подадените в този период документи ще се смятат за подадени в срок, т.е. няма да търпят санкция поради забавяне.

Безработните граждани, желаещи да подадат заявление за получаване на парични обезщетения при безработица имат следните възможности:

Да ползват отложения срок за регистрация в ДБТ и подаване на заявление към НОИ до 14 дни след края на извънредното положение;

Да подадат по електронен път заявление за регистрация към ДБТ и заявление за обезщетение към НОИ;

Ако нямат квалифициран електронен подпис /КЕП/ или персонален идентификационен код /ПИК/ на НОИ, да попълнят самостоятелно на хартиен носител заявлението за регистрация в ДБТ и със съдействието на помощните материали от таблото или присъстващ служител на НОИ – заявлението за ПОБ към НОИ;

Хората, които имат ПИК на НОИ или КЕП могат да подадат заявленията си към Агенция по заетостта и/или НОИ в е-зоната на ДБТ.