Стотици силистренци се събраха в топлия следобед в сряда на паркинга зад Общината, за да наблюдават традиционните демонстрации на силистренските огнеборци, посветени на професионалния им празник – 14 септември, Кръстовден.

Атрактивните и доведени до съвършенство екипни действия на пожарникарите направиха впечатление на зрителите, възнаградили ги с поощрителни възгласи.

От Районната дирекция „Противопожарна безопасност и защита на населението“ предоставиха статистика за осемте месеца на годината. От 1 януари до 1 септември 2020 г. огнеборците са обслужили общо 623 произшествия, срещу 653 за същия период на 2019 година.

Ликвидирани са 98 пожара с материални загуби, които са с 5 по-малко в сравнение с 2019 г. В 381 случая са гасени пожари в сухи треви, отпадъци и др., без да са нанесени материални щети. През периода са извършени 29 аварийно-спасителни дейности и в 90 случая е оказана техническа помощ.

Излизанията на лъжливи повиквания са 23, с 5 повече от 2019 г. През отчетния период при пожари е загинал 1 гражданин, през 2019 г. са загинали 2. Пострадали през 2020 г. са 4.

Разпределени по основни отрасли, най-много са пожарите в жилищно-комуналното стопанство и битовото обслужване – 54, следват пожарите в  транспорта – 16, селското стопанство – 13 и др.

Най-много са пожарите, предизвикани от небрежност при боравене с открит огън – 33, късо съединение – 19, от техническа неизправност – 10, неправилно ползване на отоплителни и нагревателни уреди – 9 и др.

Връчени са 34 акта за установени административни нарушения по Закона за МВР, приложени са 5 принудителни административни мерки.

По време на жътвената кампания бе упражняван ежедневен контрол върху техническата изправност земеделска техника – проверени бяха 793 машини. По време на жътвата тази година са допуснати 4 пожара в житни блокове, при които са унищожени 73 дка пшеница.