Приключи стопанската 2020/2021 г. и собствениците, отдали своята земя под аренда или наем очакват с нетърпение да получат полагащата им се рента или наем. Приключва и прибирането на пролетните култури и в ход е есенната сеитба. Текат агротехническите срокове и прашните полета са напоени от падналите валежи и ще дадат ценна влага за семената.

На земеделските производители им предстои сериозен финансов разход – изплащането на рентите. Собствениците на земя и много хора в публичното пространство лансираха мнения, изводи, обобщения колко рента трябва да получат. Но едно трябва да е ясно на всички – колко ще ни струва новата стопанска година.

Голям е натискът поради масовото и ежедневно поскъпване на торове, препарати, семена и горива. Само амониевият нитрат преди няколко дни беше 840 лв./тон, докато миналата година по това време беше 280-320 лв./тон, а към момента предпоследната цена е 1300 лв./тон. Изчисленията на земеделските производители показват, че само при нитратните торове има поскъпване с около 150%. А то не са само торовете, а посевните семена, горивата, ел.енергията, машините.

Цените на реколтата от тази година бележат ежедневни скокове, пшеницата се изкупува на 450-500 лв./тон, царевицата има почти същата цена, слънчогледът и рапицата минаха 1000 лв./тон.

Досега себестойността на 1 дка пшеница беше 120-140 лв., но при тези цени на торове, препарати, горива, ориентировъчно ще стигне 200 лв./дка. Земеделските производители трябва да си направят добра сметка, колко пари ще им струва новата стопанска година, защото след есенната сеитба идва пролетна сеитба, идва обработка, идва прибиране и т.н.

Трудно е при тази световна енергийна криза да се предвидят последиците и как да се противодейства, а и не знаем каква ще бъде следващата климатична година. Не смеем да се радваме на високите изкупни цени, каза един председател на кооперация.

Земеделските кооперации вече се разплащат за отдадената под аренда земя. Рентата, която изплащат кооперациите от област Силистра варира от 50 до 100 лв., в зависимост от крайните резултати. Все още има царевица за прибиране, метеорологичната обстановка от дъждове забавя сеитбата на есенниците. Като цяло в област Силистра се сеят около 450 000 дка с пшеница и около 40-50 000 дка ечемик. Текат агротехническите срокове, а и дълбоката оран трябва да се извърши. Очакват се след 10 декември изплащането на директните плащания. В момента тече дискусия за таваните на плащане и критерия за плащане на преразпределителните плащания. Така, че задачите пред земеделието не бива да се отлагат във времето, а трябва ежедневно да се решават.

Кирил Боянов, председател на Областния съюз на земеделските кооперации