С понижаването на температурите и всекидневното използване на отоплителни и нагревателни уреди значително се повишава опасността от възникване на пожари в бита, предупреждават от силистренската пожарна. Подценяването на противопожарните изисквания, свързани с отоплителния сезон, може да причини запалвания, които не само да доведат до сериозни щети, но и да застрашат живота и здравето на хората.

През миналогодишния отоплителен сезон – от средата на октомври 2019 г. до края на март 2020 г., в Силистренска област при пожари в бита са загинали двама и са пострадали четирима граждани. Възникналите пожари с материални загуби през този период са 35, а броят на запалванията на коминни тела е 30. При произшествията са унищожени близо 600 кв. м покривни конструкции. Тревожен е фактът, че през този период в областта са възникнали четири инцидента, свързани с изтичане на втечнен газ и последвали експлозии в частни домове.

Силистренските огнеборци напомнят основните правила за пожарна безопасност през отоплителния сезон.

За отопление използвайте само стандартни и напълно изправни отоплителни печки на твърдо гориво. Под тях задължително поставяйте негорими подложки и ги разполагайте далеч от горими конструкции и материали. Изключително опасно е разпалването им с леснозапалими течности, тъй като това може да доведе до експлозия и пожар.

Димоотводните тръби /кюнци/ трябва да са стандартни, добре укрепени и здрави. Те не трябва да се включват в комините вертикално през подовите конструкции. Не се разрешава и преминаването им през прозорци.

Работещите електрически отоплителни и нагревателни уреди не трябва да се оставят без наблюдение.

Опасности крие и използването на бутилки с газ пропан-бутан за отопление и за битови нужди. Те не трябва да се съхраняват пълни в подземни помещения, тъй като газта е по-тежка от въздуха и при теч се наслагва по пода на помещението.