Златко Куртев е убеден, че прозрачността и отчетността са в основата на всяко демократично общество и са абсолютно необходими за доверието към властта. Като юрист каузата му е реализиране на правосъдната реформа на “Демократична България” и ще работи за това. В парламента си поставя за цел да се изработят и реализират политики за икономически растеж на Североизточна България. Златко Куртев е адвокат в областта на гражданското, административно и наказателно право. До 2000 г. е съдия в Силистренския районен съд. Член е на Националния съвет на „Да, България!“. Той е съветник от “Демократична България” в Общинския съвет на Силистра, където се открои като последователен критик на местната власт. Наред с това участва и подпомага гражданските инициативи за по-добро и прозрачно управление в Община Силистра. През 2020 г. е активен участник в протестите с искането за оставката на главния прокурор Иван Гешев и правителството на Бойко Борисов.

– Г-н Куртев, Вие сте кандидат за народен представител от „Демократична България – Обединение”. Защо се съгласихте да се включите в предизборната борба?

Нямам намерение да съм наблюдател на ставащото в България – това е и моят живот. Ще участвам, за да допринеса да оставим на децата си една по-справедлива и богата държава. Дължим им го всички.

– Как се излиза от тази ситуация – как се разбива контролът върху всички основни видове власти – законодателна, изпълнителна, съдебна, медийна?

Краткият отговор е – трудно. Едноличната фирма, която Борисов изгради около себе си е обратното на народовластие. Калинките са навсякъде и се отличават единствено с вярност към вожда, зависимост и некомпетентност. Необходими са почтени, компетентни хора с хъс и смелост да отстояват позициите си.

– Какви стъпки бихте предприел, за развитието на региона и за задържане на младите хора в Силистра?

Със Стефан Железов вече сънуваме индустриалната зона. Той проведе множество срещи с кмета на Община Силистра, но конкретни стъпки така и не се предприемат. Ако бъда избран за народен представител ще положа усилия, да бъде създадена група за натиск в тази посока, съставена от народни представители, които имат връзка със Силистра, независимо от тяхната политическа принадлежност.

– От работата в Общински съвет – Силистра хората ви познават като един от малкото опозиционери. Такъв ли ще бъдете и в парламента?

В парламента Демократична България ще гради. Имаме готови законопроекти, които ще бъдат внесени от ден първи. Програмата ни е изключително подробна и е разписана по месеци. Ще търсим съгласие за приоритетите, които очевидно се споделят от множество от политическите сили извън статуквото, ще търсим това съгласие с всеки народен представител.

– Смятате ли, че хората разпознават „Демократична България“ като алтернатива на статуквото?

„Демократична България“ е най-активната политическа сила и задава дневния ред в обществото. Ние не просто критикуваме, ние предлагаме решения, а и успяваме да ги реализираме независимо, че сме извън парламента. Пример за  това е разрешаването за видеонаблюдението на броенето на бюлетините – този съдебен процес беше спечелен от нашите юристи.