796 випускници са заявили явяване на държавен зрелостен изпит на 1 юни по Български език и литература, съобщи началникът на Регионалното управление по образование в Силистра д-р Габриела Миткова. Учениците в дневна и комбинирана форма на обучение са 626. Останалите заявили явяване са в самостоятелна и задочна форма на обучение или от предходни години.

Изпитът ще се проведе в 18 училища. Няма да има изпит само в сградата на ПГЛП „Пенчо Славейков“. Техните зрелостници са включен в зали в други училища. Всички останали ученици полагат първата задължителна матура в своите училища. Зрелостниците са разпределени в 75 зали.

Почти половината от залите /35/ са с разпределени от 7 до 10 зрелостника. С брой места от 11 до 13 са 36 зали. Само 4 зали са с по 14 и 15 зрелостници, но големината им позволява осигуряване на изискваното отстояние.

Заявили явяване на втори държавен зрелостен изпит са 441 ученици. От тях 192 ще бъдат изпитани по биология и здравно образование, 112 ще пишат по география и икономика, а 93 са си избрали английския език. Вторият задължителен зрелостен изпит по учебен предмет по желание на 3 юни ще се провежда в 9 училищни гнезда и учениците са групирани в различни училища според избрания предмет в 40 зали.

336 зрелостници са заявили изпита за степен на професионална квалификация като втори държавен зрелостен изпит. Той ще се провежда на 5 юни. Този изпит се провежда дори и за зрелостници в професионалното образование избрали предмет за втория задължителен изпит.