Държавния печат, китка здравец и пожелания за успешна работа получи от предшествениците си новият областен управител на Силистренска област Ели Тодорова. Известният силистренски адвокат бе определен от временното правителство в сряда да заеме поста на най-висшия представител на държавната власт в Крайдунавска Добруджа. В традиционния ритуал участваха бившите губернатори Ивелин Статев /в качеството му на главен секретар на областната администрация/ и Илиян Великов, зам.-областния управител Стоян Бонев, почти цялата областна администрация и медиите.

Новият управител Ели Тодорова е адвокат от кариерата – от 37 години е член на Адвокатската колегия в Силистра. От 1990 г. е била няколко пъти председател и зам.-председател на районни и общински избирателни комисии. В първото си изявление тя подчерта, че има за задача да създаде добра организация за предстоящите извънредни парламентарни избори на 11 юли 2021 г.

По този повод предстоят срещи с ръководството на РИК Силистра и с ръководители на различни регионални звена и ведомства, както и с представители на органите за местно самоуправление по места, и с кметовете на общини. Друга основна задача ще бъде опазването на живота на гражданите предвид пандемията, като за целта са предвидени срещи в РЗИ Силистра и Областната дирекция на МВР. Обект на внимание ще са и всички текущи задачи, които са в рамките на задълженията на областния управител като институция.

Ели Тодорова благодари за добре свършената работа на своите предшественици на поста и изрази очакване за успешна екипна работа в изпълнение на поставените от правителството задачи. Областният управител отговори на поставените от журналистите въпроси, като по един от тях уточни, че зам.-областните управители се назначават от министър-председателя.

Ели Тодорова е родена е на 6 март 1956 г. в гр. Главиница. Завършила е право в Софийския университет. Адвокатства предимно по граждански дела и като юрисконсулт. Била е два мандата председател на Адвокатска колегия – Силистра. Бе независим кандидат за кмет на община Силистра в изборите през 2003 г. В периода 2003 г. – 2007 г. е била независим общински съветник в Общински съвет – Силистра.