В Общински съвет Силистра бе проведено обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда  на обект „Изграждане на пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Порт Марлин” – гр. Силистра”. На срещата освен граждани присъстваха кметът на община Силистра д-р Юлиян Найденов и зам.-кметът „Устройство на територията” инж. Тихомир Борачев.

Проектът с инвестиция на стойност 20 милиона евро бе представен от Марин Калушев като представител на инвеститора. По време на общественото обсъждане стана ясно, че Портът ще включва зърнобаза с 20 силоза с капацитет 200 000 тона пшеница или 100 000 тона слънчогледови семки и товарно пристанище с две корабни стоянки.

Новото пристанище край гр. Силистра, което ще се намира на терена на „АДМ България трейдинг”, е с по-големи възможности, тъй като ще може да се товарят по 5 000 тона зърно на ден. В същото време се предвижда пристанището да бъде мултифункционално и ще може да се използва за товаро-разтоварни дейности за широк спектър товари, които могат да се транспортират по река Дунав.

Предвижда се строителството да започне най-рано през следващата година и да отнеме около две години.

Според инвеститора, няма да настъпи негативно влияние върху екологията и състоянието на водите на река Дунав, защото на мястото, определено за строеж, съществува кейова стена. Вече е изграден кладенец за промишлена вода, а фирмата ще инвестира и във водопровод, довеждащ питейна вода до обекта.