Краеведските изследвания на Добруджа се обогатиха с още едно. Познавачът на местния бит и нрави Господин Великов отпечата третото допълнено и преработено издание на „Село Професор Иширково, Силистренска област. Историко-етнографско и родово изследване”.

Луксозното издание от 470 страници е дело на Издателство „Ковачев” в Силистра. Изпълнено с богата информация, родови схеми и множество фотоси, повечето от които цветни, книгата е колосален труд, плод на дългогодишна неуморна работа. Авторът доказва, че винаги има още какво да се открие в променливата съдба на този изстрадал край. За него и най-малкото изворче информация е ценно. И той я предава на белия лист по начин, който ще обогати познанията на читателя и ще предаде историческата памет на идващите поколения. И то не само за родното село, а за цяла Добруджа. Не са пропуснати и селищата, от които тръгват прадедите на днешните добруджанци.

Историческото време се оглежда в личното. Нали семейството, родът, са основната клетка на обществото! Родовото време е обвързано с единството между тях. Затова Великов и в тази книга им отделя такова внимание. Умело боравейки с пространството и времето, не само дава историческа информация, но изказва своето преклонение пред всичко, създадено от добруджанеца.

Изданието е своеобразна енциклопедия. Енциклопедия, която предлага история, материали за духовната култура и родовата памет. И множество интересни приложения, които я правят още по-обширна.

Не за всичко може да се разкаже в една статия за това обширно изследване, каквато е поредната книга на Господин Великов. Тя трябва просто да се прочете. С нея той успешно защитава името си на интелигентен изследовател-краевед, етичен и отговорен творец, който оставя внушителни документи на бъдещите поколения. Воден от любовта към историческата истина и преди всичко към родното село и Добруджа, той ни предлага писание, което побеждава времето!