Мобилна изложба за заплахите от търговията със застрашени от изчезване растителни и животински видове е подредена в Тутракан, съобщи Александър Димитров – уредник на галерията „Жельо Тачев” в града.

Експозицията “Природа в риск” – интерактивна образователна изложба в подкрепа на Световната конвенция за международна търговия с редки и застрашени видове растения и животни се осъществява от Регионалния исторически музей в Русе с подкрепата на Министерството на културата.

Изложбата илюстрира опасностите за защитените растителни и животински видове от безконтролното им използване в следствие на нерегламентираната търговия с тях. Тя насочва вниманието към предпоставките за намаляване популацията на някои представители на флората и фауната в световен мащаб, се посочва в съобщението.

През 2019 г. Министерството на околната среда и водите е предоставило на русенския музей палта от кожа на защитени видове – видра и бенгалска котка и три чифта обувки от крокодилска кожа. Артикулите са конфискувани по реда на Закона за биологичното разнообразие, регламентите на Европейския съюз и Конвенцията за международна търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора. Тези експонати са станали основно ядро за създаване на изложба, която да постави фокус върху нерегламентирани форми на притежание на растителни и животински видове, както и върху формиране у посетителите на щадящо отношение към природата.