Изложбата „80 години от възвръщането на Южна Добруджа“ е подредена в крайдунавския парк в Тутракан. Тя е организирана от Историческия музей и е посветена на годишнината от подписването на Крайовския договор.

Мобилната експозиция проследява процеса на присъединяването на областта към България през 1940 година. С черно-бели фотографии, факсимилета на документи и архивни вестници са представени подписването на Крайовския договор, администрирането на Южна Добруджа, посрещането на българските войски в Тутракан, Балчик, Добрич, Каварна и Силистра и посрещането и настаняването на български преселници от северната част на областта.