Във връзка с регистрираните случай на COVID-19 /коронавирус/ на територията на България и предприетите от правителството мерки за защита от вируса „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ООД – СИЛИСТРА временно преустановява отчитането на водомери в домовете на населението.

Умоляват се всички абонати, които не са оборудвани с водомери с дистанционно отчитане да предоставят показанията на водомерите си като посочат абонатен номер и изпратят съответната информация на и-мейл адрес: INKASO@VIK-SILISTRA.COM, чрез SMS на телефон: 0882 884 108 или обявят показанията си на входа на жилищния блок по график на съответния инкасатор.