Областният информационен център в Силистра в партньорство със силистренския офис на Националната служба за съвети в земеделието и със съдействието на Регионалния експертно-консултантски и информационен център “Читалища” проведе изнесени приемни в малки населени места в област Силистра на тема “Европейските фондове – добри практики и предстоящи възможности”, съобщиха от центъра.

Даде се информация за актуалните възможности при кандидатстване с проекти за 2021 г. Експертите акцентираха на атрактивните за земеделските стопани мерки по Програмата за развитие на селските райони – “Създаване на стопанства на млади фермери” и “Стартова помощ за развитието на малки стопанства”, които се очаква да бъдат отворени за кандидатстване през септември тази година.