На 26 юни от 10.30 ч. в Център „АРГИ“ в Силистра е встъпителната пресконференция по проекта „Време да бъдем активни“, с който се подкрепят граждански организации в региона, като читалища, настоятелства и НПО, за да организират кампании за защита на правата на човека и да изразяват неодобрение на публични изказвания, използващи омраза или агресия. Партньори в реализацията на дейностите са сдруженията СНЦ „Паралел Силистра“, „Европейски информационен център” Велико Търново и „Алианс за регионални и граждански инициативи” София.

 Ще бъдат представени съвместни инициативи, предвидени с международната организация „Реч без омраза” към Съвета на Европа в Страсбург. Финансови донори на проекта са Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство. Основната цел на проекта е да насърчи гражданските организации да включват в своите дейности млади хора, в това число като доброволци, както и в кампании в защита на правата на човека.