Всички ученици, които са завършили средното си образование тази година и са се дипломирали, но не са започнали работа веднага, трябва сами да внасят здравните си осигуровки.

Същото важи и за тези, които ще бъдат студенти редовно обучение – за месеците от завършване на средното до започване на висшето си образование, трябва да внесат здравните си осигуровки за своя сметка, тъй като в този период не попадат в нито една от двете категории /ученици и студенти/, които се осигуряват за сметка на държавния бюджет.

В област Силистра зрелостниците тази година са близо 700. Всеки от тях, който се е дипломирал и не е започнал работа, трябва сам да внесе здравните си осигуровки. Задължително е в тези случаи да се подаде и декларация образец 7 – за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителните вноски. Документът се подава до 25-то число на месеца, следващ месеца, през който е възникнало задължението за осигуряване.

При допуснати пропуски във вноските за здраве, човек може да се окаже с прекъснати здравни права и да няма достъп до безплатни здравни услуги, осигурени от Националната здравноосигурителна каса. Данъчните напомнят, че повече от три неплатени вноски за последните три години водят до прекъсване на здравните права. Сумата за здравни осигуровки през 2021 г. е 26,00 лв. на месец и се внася до 25-то число на следващия месец. За вноски, които не са направени в срок, се начислява законова лихва. Справка за размера на дължимите здравноосигурителни вноски и лихвите към тях може да се направи на страницата на НАП чрез електронната услуга „Здравноосигурителен калкулатор”.