В сила е Заповед на кмета на Община Силистра за забрана на къпането в река Дунав, езера, блата, язовири, напоителни канали на територията на Община Силистра, във връзка с Наредба за водоспасителната дейност и обезопасяването на водните площи.
По поречието на река Дунав, на територията на Община Силистра, както и по бреговете на водоемите, са разположени забранителни табели, които напомнят за забраната.
Молим жителите и гостите на общината да спазват заповедта, както и да пазят табелите. На територията на града, в района на самолета, бяха установени няколко случая на умишлено счупване и премахване на такива табели. Според Наредбата за опазване на обществения ред и чистотата на Община Силистра, извършителите подлежат на санкциониране. Призоваваме всички, които имат информация за подобни противообществени действия да сигнализират в отдел “Инспекторат” към Община Силистра. Телефонен номер за връзка: 086 816 277/229.

Източник: Община Силистра