Кметът на село Айдемир инж. Денчо Георгиев издаде специална забранителна заповед преди сбора на селото на основание чл.46, ал.1 от ЗМСМА и във връзка с извънредната епидемиологична обстановка в Република България до 14 юни 2020 г.. както и съобразено с препоръките на Националния оперативен щаб за осъществяване на социална дистанция.
С нея той отмени честването на традиционния събор на село Айдемир, който е на „Петдесетница“ (7.06.2020 г.). като в тази връзка забрани провеждането на всички масови мероприятия на територията на с .Айдемrр в периода 6-7 юни т.г., както още разполагането на сергии, стрелбища, подвижни обекти за обществено хранене, на всякакви видове детски игрални съоръжения и др. (5-7 юни, включително). Кметът на селото е уведомил за заповедта си РЗИ и МВР.
В Калипетрово – на сбор като на сбор, но без хоро на площада и други публични сбирки. За забраната за сборища „на открито“ научаваме от заповед на кмета на селото за периода 7-9 юни. Сборове по това време на годината в дните около празника св. Дух има и в други населени места. Предполага се – пак без „иху“ на мегдана, наздравиците – вкъщи.