Средно с 10% е увеличението на основните работни заплати на служителите на Силистренската община за тази година, бе съобщено на пресконференция на Регионалния съвет на КНСБ в Силистра.

Само в дейностите, финансирани от местните приходи, по информация от синдикалните структури, по-голямата част от служителите остават с минималната работна заплата, а увеличението за останалите е между 6 и 7 на сто.

Регионалният съвет на КНСБ смята да проведе срещи и разговори за увеличаване на основните заплати на персонала след отчета на бюджета в края на първото шестмесечие, като при наличието на икономии на средства исканията ще бъдат за увеличение поне с 5%.

Синдикатите оценяват положително усилията на община Силистра за изготвянето на балансиран бюджет по отношение разходите за персонала. Необходимо е да се търси социалният диалог през цялата година за постигане на по-високи нива на основните трудови възнаграждения, се отбелязва в съобщението.

За община Силистра общата субсидия за делегираните от държавата дейности възлиза на 32 330 000 лева – с 19,5% повече от 2020 г, се посочва в становището.