Земеделските стопани с пропаднали площи под 80% заради сушата ще бъдат компенсирани по de minimis. По думите на министър Десислава Танева, по време на среща с производители се обсъждали два варианта за механизъм на държавната помощ.

Единият е компенсация за всички пропаднали площи под 80% заради сушата, а вторият само за тези стопани, които имат спад в добивите от 30%. Към момента се анализирали данните от приключилата жътва.

“За пшеницата знаем къде и в кои райони е намален средният добив, с повече от 30% спрямо предходните 5 години. Това са областите Добрич, Варна, Сливен, Бургас, Ямбол, Силистра и Шумен. В края на месец октомври, когато ще има приключени данни и за реколтата от царевица, ще бъде възможно да се вземе решение за допълнителната компенсация. Тя ще бъде в рамките на около от 8 до 10 милиона лв.“, поясни министър Танева.

Другата седмица предстои Управителният съвет на Фонд „Земеделие“ да гласува отпускане на 4,6 милиона лв. помощ за пропадналите на 100% площи от суша, измръзване, градушка и други климатични събития. Те ще се реализират по схемата “Помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични условия, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия”.

Всички протоколи били вече обработени. Напълно пропадналите площи са 143 000 дка, а тези под 100% са 1 193 000 дка.