Регионалният експертно-консултативен информационен център „Читалища“ в Силистра обявява със съдействието на областната администрация конкурс за изработка на мартеници-гиганти. В конкурса, който е в две части: виртуален и реален, могат да участват читалищата, училищата и пенсионерските клубове.

Във виртуалния вариант е достатъчно участие с по 1 снимка с достатъчно висока резолюция /формати JPG, PNG/, изпратена по електронен път с кратко описание към нея – автор/и на изработката и какво тя представя – описание на височина, обем и други параметри, както и от какви материали е създадена.

В реалния вариант с цел създаване на благотворителна изложба в навечерието на празника Баба Марта, мартениците трябва да бъдат безвъзмездно представени в Регионална библиотека „Партений Павлович“ – един от основните партньори в конкурса. Идеята на конкурса е заедно с „Ротари клуб“ Силистра да бъде проведен търг, постъпленията от който да бъдат ползвани в благотворителна акция за бедни хора.

Всички участници във виртуалния конкурс ще получат поздравителни адреси от областния управител Ивелин Статев, а определените от специално междуинституционално жури три най-интересни като композиция и размери мартеници ще бъдат отличени с ваучери за материални награди.

Имейл за изпращане на снимки: rekitssilistra@abv.bg. Телефон за допълнителни въпроси: 0897922559 – Мария Неделчева – старши експерт РЕКИЦ „Читалища“ Силистра. Телефон за връзка с Регионална библиотека Силистра за приемане на мартениците за включването им в изложбата /в опакован вид/: 086/822-230. Краен срок за получаване на снимките и на мартениците – 17,00 ч. на 25 февруари 2021 г.