Уважаеми читатели, предлагаме Ви кратки интервюта с участниците в предизборната листа на партия „Демократична България“ от 20-ти Многомандатен избирателен район Силистра за предстоящите парламентарни избори на 11 юли 2021 г.

 Мария Илчева-Иванова е архитект-инженер и работи в тази сфера от 2012 г. Тя смята, че проблемите в строителството произтичат от лошото законодателство и е нужна цялостна ревизия и синхронизиране на всички строителни норми.

Защо решихте да се включите в листата за народни представители на „Демократична България“?

 Приех поканата, защото смятам, че предизборната програма на “Демократична България”, съвпада с моите виждания за развитие на родината ни. Също така смятам, че със своето образование и опит ще съм полезна за постигане на модернизация в сектор „Проектиране и строителство“. Искам законност и справедливост и зная, че имам морала и силите да се боря за това.

С какво бихте могли да помогнете на кампанията и партията?

С организиране и участие в срещи с граждани, запознаване на населението по места с предизборната програма на „Демократична България“.

С какво първо трябва да се заеме новото правителство?

         Незабавно е нужно да се подпомогнат във всички аспекти най-бедните хора. В България има много гладуващи семейства. Познавам родители, които не могат да си позволят да закупят необходимите лекарства на децата си. С това първо трябва да се заеме новото правителство, защото всеки човешки живот е важен!

         За да има работа за повече хора е нужно възстановяване и модернизация на икономиката.

         Една от първите задачи на новото правителство е да се справи с корупцията по всички етажи на властта. Време е да се наложи законността и справедливостта.

         Разбира се, че проблеми има навсякъде, но правителството не трябва да забравя, че човечеството зависи от природните ресурси. Има много сигнали за замърсяване на води и почви. Нужни са незабавни мерки в тази насока.

Каква е досегашната Ви партийна дейност в Силистра?

Участвала съм в местните избори от листата на „Демократична България – ОБЕДИНЕНИЕ“ през 2019 година, от гражданската квота. Не членувам в нито една партия, но имам гражданска позиция, която отстоявам.

Какво бихте казали на съгражданите си, за да гласуват за Вас?

В народното събрание трябва да влязат достойни, морални личности, доказали се в професиите си, специалисти, които ще са полезни със знанията си за изграждане на бъдещото лице на Република България. Хората от листата на „Демократична България” сме такива и заслужаваме доверието на обществото.

Зная, че за мен ще гласуват всички, които истински ме познават, защото думите законност и справедливост за мен са не само рамка в живота ми, но и цел за родината ми.

От позицията на Вашата професия, какво би могло да се подобри към настоящия момент в страната, а и на местно ниво?

Закона за устройство на територията има различни тълкувания, което е недопустимо за нормативен документ. Променян е множество пъти, с цел не само да се подобри качеството му, но и да се обслужват различни политически интереси. Този закон е похабен, води до хаос в проектирането и строителството. Размиват се отговорности, а липсата на контрол води и до незаконно строителство. На месно ниво, се е стигнало до там, че общински служители прикриват умишлено извършени незаконни строежи.

Проблемите в сектор „Проектирането и строителството“ произтичат от лошото законодателство и е нужна цялостна ревизия и синхронизиране на всички нормативни актове в тази област, адаптация и въвеждане на Кодекс на проектирането и строителството на мястото на сегашния ЗУТ. Кодексът ще бъде структуриран по примера на Международния строителен кодекс и ще следва неговата ясна философия на отговорности, роли и взаимоотношения в строителството. Нужно е въвеждане на електронна среда на водене на документацията и електронно досие на всеки обект след въвеждането му в експлоатация.

Като наблюдавате политическите разпри и опитите за ревизия на досегашното управление на национално ниво, смятате ли, че те са необходими и по регионите?

Да!