По разпореждане на изпълнителния директор на МБАЛ Силистра д-р Даниела Костадинова, се въвежда строг  контрол върху режима на достъп в болницата.

Влизането на пациенти със симптоми на грип, които са в спешно състояние ще става само  през входа на Спешно отделение от към двора на болницата и ще се преглеждат в изолиран кабинет. Забраняват се свижданията и достъпът на посетители и придружители в отделенията. Няма да се допускат и автомобили в двора на МБАЛ освен автомобили на ЦСМП, таксиметрови служби и персонал. Преустановяват се всички профилактични прегледи, изследвания и планови операции. В рамките на болничното заведение пациентите с грип са задължени да носят маски до напускане територията на болницата.