Международният ученически екофорум “Сребърна 2020” няма да се състои, заради епидемичната обстановка. Това съобщиха от Центъра за подкрепа за личностно развитие – Обединен детски комплекс в Силистра.
Организатори на форума са Регионалното управление на образованието /РУО/ в Силистра, Националният дворец на децата и Обединеният детски комплекс в Силистра в партньорство с РИОСВ в Русе, фондацията “Еврика”, Съюза за защита на природата в България и община Силистра.
Съпътстващи екофорума прояви са конкурсите за рисунка и приложно изкуство и за стихотворение, разказ и есе “Планетата Земя – безценен дар”.
През миналата година в екофорума са участвали 656 ученици от България и Румъния, разпределени в 22 екипа за проекти. Получени са 425 изобразителни творби и 182 литературни работи.