Днес, 25 август, започнахме (пре)създаването на ново Еко_Място в гр. Силистра – междублоковото пространство по ул. „Ф.Тотю“ 54, наречено „Под ОРЕХА _Място“.

Заедно с квартална група „Под ореха“, се заехме с реновирането на мястото, като предвиждаме поставянето на паркова мебел – маси, пейки и столове от палети; комплект от 2 атрактивни шезлонга с кашпа с цветя/храсти между тях; гуми, които ще се превърнат в саксии и кошчета за боклук; ще бъдат монтирани и 2 креативни табели с еко насоченост.

Очакват ни моменти, изпълнени с енергия, ентусиазъм и екипност 😊

Междублоковото пространство бе определено след проведен през м. юли конкурс „(Пре)създай своето Еко_Място“, в който основен критерий за оценка бе широкото включване на местната общност в работата.

Конкурсът „(ПРЕ)СЪЗДАЙ СВОЕТО ЕКО_МЯСТО” е поредната инициатива по проект „Партньорство за красива и чиста България”, част от програмата _Място България на Сдружение „БГ Бъди активен“. Проектът обхваща градовете Силистра, Пловдив, Варна, Шумен, Добрич и Северното Черноморие.

Местен партньор е СНЦ „Дуросторум-Дръстър-Силистра“.