Учениците от Спортно училище „Дръстър“ в Силистра представиха проект пред сесията “Младежта срещу насилието и наркотиците” към община Силистра.

По една от дейностите, свързани с проекта, бяха професионално изработени 26 табели, съдържащи информация за редките растителни видове в Дунавския парк. Табелите съдържат информация за латинското наименование, особеностите и ботаническо описание на растенията. По покана на учениците, участвали в проекта, кметът на община Силистра д-р Юлиян Найденов също постави указателна табела пред “Сребриста ела”, засадена от него по проекта ” Зелена и достъпна градска среда”.

В парка има много дървета и храсти, като сред най-ценните са японските вишни сакури, южна копривка, плачеща върба, конски кестени, бяла мура и др. Учениците са работили в партньорство със Светлана Василева – ландшафтен архитект в дирекция “Устройство на територията”.

Конкурсната сесия за ученически проекти “Младежта срещу насилието и наркотиците” се проведе за осма поредна година. В рамките на сесията през 2020 г. бяха одобрени 8 проекта. Общото одобрено финансиране за реализиране на проектите бе в размер на 14 168 лв., а в кандидатстващите групи участваха 117 деца и младежи.