Експерти на РИОСВ-Русе и учени от БАН освободиха 20 птици от защитения вид червен ангъч в язовир Антимово, община Тутракан. Птиците са размножени в Биологичната експериментална база „Калимок“ на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН. Подобни акции се извършват ежегодно, като тази година се отчита ръст в размножените птици. Червеният ангъч е включен в приложенията на Закона за биологичното разнообразие и Червената книга на България. Тук видът гнезди по река Дунав и Черноморието, рядко в Добруджа и Лудогорието. За нуждите на база „Калимок“ местен фуражен завод е осигурил храна за защитените птици, което благоприятства развитието и укрепването на младите екземпляри.