Проект за 10 400 лева на Регионалния исторически музей /РИМ/ в Силистра бе одобрен и финансиран от Министерството на културата, съобщи директорът на културната институция д-р Николай Тодоров. Общо 400 000 лева разпредели министерството за 34 проекта в страната след конкурсната сесия за финансиране на проекти в областта на движимото културно наследство и визуалните изкуства.

Сред 152 изпратени в министерството проекти силистренският е класиран на 15-то място и стартира през януари. С предоставените средства ще бъдат закупени специализирани шкафове за преоборудване на двете основни и най-големи фондохранилища на РИМ Силистра – на отделите „Археология“ и „Етнография“. Общата цел е частично реновиране на двете фондохранилища и създаването на база, отговаряща на съвременните стандарти за съхранява на движими културни ценности.

Колекцията от няколкостотин дребни находки от древното минало на Силистра – антични стъклени съдове, застрашени от счупване, малка антична бронзова пластика, миниатюрна антична погребална керамика, изисква специален режим за съхранение, осигуряващ повишено ниво на сигурност чрез контрол на достъпа, защита от механични увреждания и специфични условия на средата при съхранение. За целта е обособено специално помещение, което e подготвено, но не е оборудвано. За него по проекта ще бъдат купени 18 специализирани метални шкафове със самостоятелна система за заключване, осигуряващи механичната защита на движимите културни ценности и контролиращи влажността на средата.

Етнографската сбирка на РИМ притежава значителна колекция от около 170 броя от комплектувани народни носии на местното население – гребенци, шиковци и на множеството етнографски групи, преселени в Добруджа в началото на 19-ти век – тракийци, котленци, балканджии, полянци, хърцои, арнаути, загорци и др. С проекта ще се създаде адекватна материална среда за опазването на тези изключителни образци на традиционното народно изкуство. Предвидената за реновиране част от материалната база във фонда на отдел „Етнография“ е изградена при откриването на музея през 1967 г. и не отговаря на съвременните изисквания за съхраняване на движимите културни ценности и създава реални рискове за тяхното опазване. По проекта ще бъдат закупени и монтирани специални дървени шкафове за специфичната подредба на носиите.

В същата конкурсна сесия бе одобрен и проектът за 38 000 лева на Историческия музей в Тутракан. Там предстои да се оформи нов дизайн и да се направи реорганизация на експозиционното пространство на Информационния център на музея.