Със своя заповед министърът на отбраната обявява 32 вакантни длъжности за приемане на военни оркестранти /сержанти/старшини/ на военна служба в представителните духови оркестри на видовете въоръжени сили.

Основните изисквания са – средно образование или по-високо, да са годни за военна служба, да покриват нормативите за физическа годност, психологично пригодни, физически здрави, неосъждани, да нямат друго гражданство, на възраст до 40 години /53 години за освободени от кадрова военна служба/.

Срок за подаване на документите е 23.10.2020 г.

С друга заповед министърът обявява 216 вакантни длъжности за войници във военните формирования от ВВС: Пловдив, Щръклево, Безмер, Балчик, Шабла, Банкя, София, Граф Игнатиево, Стара Загора, Кичево, Батак, Божурище, Долна Митрополия, Костинброд, Черноморец, Медковец, Костинброд, Крумово.

Основните изисквания са същите, като за музикантите. Срокът за подаване на документите е 30.10.2020 г.

За допълнителна информация: Военно окръжие – Силистра, тел. 086 833 257 или в офисите за военен отчет в общините.