Резултатите от проведеното през 2020 г. изследване за използването на информационни и комуникационни технологии /ИКТ/ в домакинствата и от лицата показват, че 80,7% от домакинствата в област Силистра имат достъп до интернет в домовете си, съобщи отдел „Статистически изследвания“ в Силистра.

През текущата година 69,1% от хората на възраст между 16 и 74 навършени години в област Силистра използват интернет всеки ден или поне веднъж седмично.

Мъжете в област Силистра са по-активни при редовното използване на интернет в сравнение с жените – съответно 72,7 и 66,1%.

Има различия при редовно използващите интернет в област Силистра по образоване – 89,4% от хората с висше образование, 71,6% са със средно образование и 50,2% с основно или по-ниско образование използват редовно глобалната мрежа и се възползват от възможностите, които тя предоставя.

През 2020 г. делът на използващите глобалната мрежа за взаимодействие с органите на държавната и местната власт в област Силистра е 21,9% и се увеличава спрямо предходната година с 4,5%.