Две пътни отсечки с дължина 24,2 км от третокласната пътна мрежа в Силистренско ще бъдат ремонтирани тази година. Агенция „Пътна инфраструктура“ откри тръжна процедура за избор на изпълнители за изработването на техническите проекти за ремонтите.

Ще се подготвят проекти за рехабилитацията на 17,2 км от третокласния път Честименско – Алеково – Алфатар и 7 км от пътя Алфатар – Войново. Стойността на поръчката е 260 000 лв. без ДДС, а срокът за подаване на офертите е до 25 февруари 2021 г.

Първата отсечка свързва общинските центрове Алфатар и Тервел, и областите Силистра и Добрич.

През последните три години основно обновени са 3 участъка от пътя Алфатар – Кайнарджа – Краново с обща дължина 29 км. Пътят е основна връзка за ГКПП „Кайнарджа“ и свързва първокласния път Силистра – Алфатар – Шумен с второкласния Добрич-Силистра. Целта на поръчката е да се изготви проект за ремонт, за да бъде изцяло обновено трасето между Кайнарджа и Алфатар.