Общо 3700 преписки през 2020 г. или с 431 повече спрямо 2019 г. са наблюдавали прокуратурите от региона, съобщи административният ръководител на Окръжната прокуратура в Силистра Теодор Желев в годишния отчетен доклад на институцията. Решени са 98,05% от тях, като няма решени извън законния срок.

През миналата година наблюдаваните досъдебни производства са били 2652, а през 2019 г. – 2365. Окръжната прокуратура в Силистра е наблюдавала 170 от тях, а 2482 са наблюдаваните от Районната прокуратура. С 52 повече са наблюдаваните бързи производства за 2020 г. – 241.

Образуваните дела в съда за 2020 г. са 505, като през 2019 г. те са 449 – наблюдава се увеличение с близо 15%. Обвинителните актове, внесени в съда, са 332, предложенията за споразумения – 71, и 91 – предложенията по чл.78а НК. Отчита се значително завишаване на броя на внесените в съд обвинителни актове.

През 2020 г. от съдилищата в Силистренски съдебен район са решени 478 дела. Постановени са съдебни решения по 316 от внесените обвинителни актове. С постановяване на осъдителна присъда по тях са приключени 109 дела. Приключили със сключване на споразумение са 75 дела. С решение за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание са решени 87 дела.

През изминалата година са получени за изпълнение влезли в сила присъди и определения срещу 451 души. Най-много те са за „лишаване от свобода“ – 304, следвани от „пробация“ – 38. На 266 души е наложена глоба, а 117 човека са наказани с „лишаване от права“. С ефективни присъди и влезли в затворите са над 50 престъпници, заяви прокурор Теодор Желев.

Годишното отчетно събрание се проведе онлайн във вторник. В него участваха прокурорът от Върховната касационна прокуратура Стелияна Кожухарова, административният ръководител на Апелативната прокуратура във Варна Владимир Чавдаров и прокурори от структурите на държавното обвинение, председателите на Окръжния и Административния съд в Силистра, директорът на Областната дирекция на МВР, както и прокурорите от Окръжната прокуратура в града.

Окръжният прокурор Теодор Желев очерта и приоритетите в работата на ръководената от него структура за 2021 г. Активната работа за постигане на добра координация с разследващите органи за срочното приключване на досъдебните производства и качеството на разследването ще продължи да заема важно място от дейността и през тази година. Друга важна насока на работата е повишаване качеството на прокурорската дейност, засилване ролята на инстанционен надзор, включително и чрез по-прякото ангажиране на наблюдаващите прокурори в основния процес на разследването. Продължава и активното противодействие по приоритетни направления „битова“ престъпност, разпространение на наркотични вещества, престъпления по транспорта.