Тазгодишният начален размер на бюджета на община Силистра, заедно с преходните остатъци, достига 55 772 000 лева при миналогодишен начален план 47 823 000 лева, показва справка от общината.

Предвижда се увеличение на приходите и разходите, като най-осезаемо то се наблюдава във функциите “Образование” – 14,5%, “Здравеопазване” – 32 на сто, “Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – 42,5%. Въвеждат се четири нови социални услуги и се разкриват три нови центъра за хората с нелеки съдби.

Програмата за капиталови разходи включва обекти от различни функции на общината, финансирани с различни източници, наред с преходните остатъци от целеви субсидии. Само с последното постановление на Министерския съвет в бюджета има 2 милиона лева за асфалтиране и 1,6 милиона за ремонт на стадион “Луи Айер” в Силистра. Обезпечено е изплащането на главниците по поетия дългосрочен дълг към фонд ФЛАГ със средства от целевата субсидия за капиталови разходи за 2021 г. Със същата субсидия и с други средства са планирани основни и текущи ремонти в сгради публична общинска собственост. Индикативният годишен разчет на проектите, изпълнявани от общината, е в размер на почти 11 300 000 лева. За поредна година са осигурени програма “Спорт”, поддържането на спортните бази, културният календар, финансирането на спортните клубове, трансфер за Драматично-кукления театър. Планирани са социалните помощи по решение на Общинския съвет, програма “Ин витро” и фонд “Здраве”. Заложени са и 60 000 лева за закупуване на съдове за събиране на битови отпадъци, което е приблизително 100 нови контейнера тип “Бобър”.