Трансфер от 710 444 лева по бюджета на община Главиница отпусна правителството за аварийно възстановяване на отводнителния канал „Коларово – Малък Преславец”.

Безвъзмездна помощ ще получи и община Тутракан. На нея са отпуснати 45 486 лв. за проучвателни и проектни работи във връзка с аварийно състояние на секции „Д” и „Е” на жилищен блок „Възход – 1”, по ул. „Сакар планина” № 12.

Общо над 34 милиона лева ще получат около 50 общини и институции за 2020 г. за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия в общ размер.