В Силистренско за бързи антигенни тестове са изявили желание 80,5% от педагогическите специалисти и 85,7% от непедагогическия персонал, съобщиха от Регионалното управление на образованието /РУО/.

Регионалната здравна инспекция /РЗИ/, РУО и кметовете на седемте общини в област Силистра са създали съвместно организация за масово тестване на педагогическите специалисти и непедагогическия персонал, се казва в съобщението.

На този етап тестването няма да обхване детските градини. Получена е информация, че община Кайнарджа ще заплати със свои средства тестването и на персонала на детските градини. Списъците са обобщени от РУО, медицинските екипи са създадени от кметовете, а РЗИ в Силистра е осъществила обучение на екипите и е предоставила тестовете. Технически лица във всяка образователна институция ще въведат резултатите, които ще бъдат обобщени от РЗИ и включени в националната система за отразяване на тестваните, се казва в съобщението.

Целта на тестването с бързи антигенни тестове е да се провери здравния статус преди възобновяване на присъствените занятия в прогимназиалния и гимназиален етап в училищата и преди началото на ваксинирането и да се изолират навреме носители на коронавируса. Тестването е безплатно и по желание.