В Силистренско учебната година започнаха 9 470 ученици, показва справка от Регионалното управление на образованието. Те ще учат в 44 училища. Първокласниците са 817 деца.

В областта работят и 24 детски градини, 4 центъра за подкрепа за личностно развитие и един Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование.

В 40 от училищата има здравни кабинети. Във връзка с базата всички училища са получили разрешение от Регионалната здравна инспекция в Силистра. В някои ремонтите ще продължат още месец-два, но без да пречат на учебния процес. Има готовност за отоплителния сезон във всички училища и детски градини. Училище, което ще провежда обучение в други сгради, е Професионалната гимназия по стопанско управление, администрация и услуги “Атанас Буров” в Силистра. Гимназията ще работи на две смени в сградите на Езиковата гимназия “Пейо Яворов” и Професионалната гимназия по производствени технологии “Евлогий Георгиев”.