Намалява се административната тежест при регистрацията на животновъдните обекти – пчелини. Това реши вчера Министерският съвет, след като одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за пчеларството. Собствениците ще регистрират пчелните семейства само в Българската агенция по безопасност на храните, а не както досега и в кметствата. Предложените изменения целят насърчаване и улесняване на стопанската дейност в областта на пчеларството.

С приемането на Закона за изменение и допълнение на Закона за пчеларството ще се изпълни мярка 147 от Решение № 704 на Министерски съвет от 2018 г., за изпълнението на мерки за трансформация на модела на административно обслужване.

Официално в Българската агенция по безопасност на храните са регистрирани 240 пчелина на територията на областта. Според пчелари, обаче хората, които се занимават с древния занаят са в пъти повече. Само преди 5-6 години в Силистренско бяха регистрирани около 700 пчелина с над 38 000 пчелни семейства. Отливът на „легални“ производители на мед е именно заради тежката бюрокрация.

От години силистренските пчелари и колегите им от страната апелират за адекватно подпомагане от държавата, каквото има за зърнопроизводители и тютюнопроизводители, при положение, че с опрашването на различните култури се повишават добивите на земеделците. Няма разбиране от арендатори и кооператори по въпроса за пръскането с наземна и авиотехника, което допълнително създава напрежение.

В страната най-малко 7 са организациите на пчеларите.